Lịch sinh hoạt của tăng thân Làng Mai Thái Lan năm 2017

01.02 – 05.02: Khoá tu dành cho người nói tiếng Việt

21.02 – 25.02: Đại Giới Đàn Tánh Thiên

24.03 – 28.03: Khoá tu dành cho thầy cô giáo

02.04 – 23.04: Chương trình xuất gia gieo duyên Đức Bụt Trẻ Thơ dành cho trẻ em Thái (3 tuần)

12.04 – 16.04: Khoá tu gia đình dành cho người Thái Lan

03.05 – 07.05: Khoá tu Wake Up Quốc tế 10.05.2017: Lễ Phật Đản

12.05 – 14.05: Khoá tu Làm Vườn trong chánh niệm

23.06 – 27.06: Khoá tu cho người nói tiếng Việt

01.07 – 03.07: Khóa tu sức khỏe tại Resort Wangree

09.07 – 05.10: Khoá An cư kiết Hạ và chương trình 3 tháng xuất gia gieo duyên dành cho người Thái và các nước phụ cận

16.10 – 20.10: Khoá tu dành cho thiếu niên (Teens)

21.10 – 23.10: Khoá tu Doanh Nhân (tại Resort Kirithantip)

09.11 – 12.11: Khoá tu cho những người làm Công tác Xã hội

22.11 – 07.12: Hoằng pháp tại Chiang Mai

09.12 – 13.12: Khoá tu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng vùng châu Á Thái Bình Dương

14.12 – 17.12: Khoá tu Làm Vườn trong chánh niệm

25.12 – 01.01.2018: Khoá tu dành cho chúng chủ trì và Tình nguyện viên vùng châu Á Thái Bình Dương

 

DSC_1009

You may also like...