Category: thongtin

Khóa tu tiếng việt “Con đường hạnh phúc” tháng 6/2015

(Khóa tu tiếng Việt “Con Đường Hạnh Phúc” từ ngày 10-14 tháng 06 năm 2015)                                                               “Hạnh phúc thay được sống                                                             Trong Tăng đoàn Thế Tôn                                                             Được hành trì giới định...