Category: Thamvan

[Tham vấn] Ước muốn xuất gia

Hỏi: Gửi quý thầy cô! Cho con hỏi, muốn xuất gia ở làng mai con phải làm những gì? Để kiểm tra bản thân mình có đủ nghị lực cho việc xuất gia thì...