Monthly Archive: November 2016

Hạnh phúc đơn giản chỉ là…

                           Chân Tuyết Nghiêm  Sáng thức dậy, vẫn nằm yên trên giường, tôi từ từ mở mắt và cảm nhận sâu sắc...

Có những mùa vui chẳng hẹn ngày

Chân Trời An Trú Có những mùa vui chẳng hẹn ngày Tri âm ngồi lắng áng mây bay Đá nằm thao thức ôm lòng biển Nghe cả chân tâm những vơi đầy Huyền thoại...