Monthly Archive: October 2016

NẮNG TRÊN BÀN TAY

Chân Pháp Khả  Ngoài kia có nắng, bạn thấy không? Nắng về trên cỏ cây, về trên hai bàn tay bạn. Hãy nắm thật chặt để không gì xen vào được, chỉ có nắng...

Một chút thương

Sư cô Trăng Thiên Hà Em ngồi với ta Thu về rồi, hèn gì những ngày này mưa cứ giăng mắc khắp không gian. Vũ trụ hòa chung một cung nhịp giao mùa, se...