Monthly Archive: November 2015

Địa xúc

Một mình con, một đêm dài dằng dặc, Năm vóc sát đất, cúi đầu phủ phục. Con lạy xuống, để một lần đối diện, Với vụng về khờ dại trong con! Con lạy xuống,...

Có những mùa đông…

Tại Làng Mai, mùa đông được xem như là mùa trở về, trở về với tự thân để nuôi ấm chính mình. Những bếp lửa hồng ấm áp được biểu hiện thường xuyên, buổi...