Monthly Archive: October 2015

Em của thời gian

Chân Pháp Khả Năm tuổi, đôi mắt em sáng trong như hai hạt ngọc. Tôi vẫn chưa thấy được viên ngọc nào sáng trong hơn thế! Thế giới là một kho tàng cho em thỏa...

Tập… làm biếng

Xin đừng cười và nghĩ rằng tôi xúi bậy! Làm Biếng Để Được Tỉnh Táo Hơn! Cách đây vài hôm, có một nhóm thiền sinh người Mỹ trẻ tuổi Chicago đến thực tập chánh...