Monthly Archive: August 2015

Tâm sự cùng Ba – Vu Lan 2015

Sư cô Trăng Rằm Ba kính thương! Đã bao mùa Vu Lan trôi qua nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con muốn viết xuống những dòng tâm sự từ trái tim của...

Cảm niệm về Cha – Vu Lan 2015

Sáng nay trời đất Pakchong tinh khôi như một bài thơ. Con nhẹ bước thiền hành cùng đại chúng; hình ảnh cha chợt hiện về trong hơi ấm bàn chân. Chỉ cần nhận diện...

Tưởng nhớ Thiền sư Khương Tăng Hội

Khải Bạch: Bạch Đức Thế Tôn. Bạch Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam Khương Tăng Hội. Chúng con đang được tiếp xúc với sơ tổ Thiền Tông Việt Nam Khương Tăng Hội qua lời...