Monthly Archive: May 2015

BABY BUDDHA – ĐỨC BỤT TRẺ THƠ

(Chương trình Xuất gia gieo duyên cho trẻ em Thái tại Làng Mai Thái Lan)   Ước Muốn Của Thầy Trong chuyến hoằng pháp tại Tây Ban Nha đầu năm 2014, thầy Pháp Lâm...

Album English – Thai songs – The leaf of one tree

1. breathing-in-_-breathing-out 2. here-is-the-pure-land 3. i-love-nature 4. Dear-friends 5. Happiness 6. In gratitude 7. Please-call-me-by-my-true-names 8. Sawadee-Shangha 9. Standing-like-a-tree 10. I like the roses 11. Happiness-is-here-and-now 12. happiness

Album Wake Up songs – Go as a river

1. I-Feel-At-Home 2. Come-and-sit 3. Making-Friends 4. Thank-you 5. Warmth 6. Blessings 7. Thankful 8. Bodhi-Tree 9. Rainbow 10. Breathe-You-are-Alive 11. You-Showed-Me-The-Way 12. Please-call-me-by-my-True-Names 13. I-am-free 14. Belove-Mother-Earth 15. I’ll-Be-There-For-You 16. Alone-Again

Ai là con của Bụt

Trăng Tùng Hạc Ngày 4/4/2015, tại Trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên lần đầu tiên cho hơn 30 em nhỏ. Các em sẽ ở...

Bản hòa ca sớm mai

Sáng nay bên ngoài khung cửa sổ, mưa đang rơi nặng hạt. Tiếng mưa lúc tí tách, lúc ào ào, lúc tầm tã,…Dưới mái hiên, mưa có khi rơi từng giọt như những hạt...