Monthly Archive: December 2014

HẠT GIỐNG ĐÃ THỨC TỈNH

Thầy ơi! Cô ơi! Giờ đây con không biết dùng ngôn từ nào diễn cái cảm xúc ngự trị trong con chỉ qua vài ngày trở về Việt Nam. Mọi thứ xung quanh con...