Monthly Archive: October 2014

Lá thư tu học 1

Thái Lan, 28/07/2014 Ngày làm biếng vui! Gửi các Tăng thân Búp Sen, Trăng Rằm, Không Tên… trân quý! Hôm nay là ngày làm biếng ở tu viện nên mình có cơ hội “lười...

Đường về tu viện

Trên là bản đồ “đường về tu viện” cập nhật theo đúng google map mới nhất, xin mọi người tham khảo. Dưới đây là hình chụp cũ, có địa chỉ. Những bài viết, đóng...